Közérdekű adatigénylés, közérdekű bejelentés és panasz

Közérdekű adatigénylés, bejelentés és panasz szabályzat

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – írásban, szóban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

  1. Írásban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnak címezve (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.),
  2. Elektronikusan a balazs.dencso@eutaf.gov.hu címen,
  3. továbbá a http://epapir.gov.hu oldalon található központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével.
  4. Szóban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság székhelyén (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.).

A Főigazgatóság kapcsolattartási címe e-ügyintézés során:

Hivatali kapu rövid neve: EUTAFKER

Hivatali kapu KRID azonosítója: 422316198