E-ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) foglaltaknak megfelelően a Főigazgatóság 2018. január 1-től biztosítja az elektronikus ügyintézés (a továbbiakban: e-ügyintézés) lehetőségét az alábbi ügytípusokban: közérdekű adatok igénylése, közérdekű bejelentés és panasz.

A Főigazgatóság az e-ügyintézést az e-Papír szolgáltatás segítségével biztosítja.

Az e-ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél jelenthető be.

A Főigazgatóság az e-ügyintézést a hivatali időben biztosítja. A Főigazgatóság a hivatali ideje hétfőtől csütörtökig 8 órától 17:00-ig, pénteken 8 órától 14 óráig tart.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

A Főigazgatóság elérhetőségéről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:

Elérhetőségek

Adatkezelés:

A Főigazgatóság Adatvédelmi szabályzata elérhető az alábbi linken:

Adatvédelem

A Főigazgatóság SZÜF felületen publikált ügytípusai, melyek e-Papíron intézhetőek:

• Közérdekű adatigénylés

• Panaszok és közérdekű bejelentések

Az e-ügyintézés során használható elektronikus felületek

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):

Felületet ad az Ügyfélkapu és a Hivatali Kapu működéséhez, elektronikus tájékoztatást nyújt köz-, államigazgatási ügyekben, e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban és tartalmazza a legfontosabb információkat Magyarországról. A portálon elérhetők a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, szolgáltatók adatai, ügyleírások, letölthető elektronikus űrlapok, minták és hatályos jogszabályok.

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

e-Papír

A Főigazgatóság e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az e-ügyintézés lehetőségét.

A Főigazgatóság elektronikusan intézhető ügyei megtalálhatóak a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon.

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Bejelentő, panaszos, adatigénylő rendelkezése

Gazdálkodó szervezet az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.

Természetes személynek alaprendelkezést szükséges tennie az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából, amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál a bejelentő, panaszos, adatigénylő ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően

Üzemszünet, üzemzavar

Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható a bejelentővel, panaszossal, adatigénylővel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

a) a bejelentő, panaszos, adatigénylő az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az E-ügyintézési tv. szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az e-ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az e-ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az e-ügyintézésben.

A (2) bekezdés szerint az e-ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az a bejelentőt, panaszost, adatigénylőt legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az e-ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

A (3) bekezdés alapján az e-ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az e-ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani a bejelentők, panaszosok, adatigénylők beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag e-ügyintézésre van lehetőség.

A Főigazgatóság közérdekű adatok igénylésére, a közérdekű bejelentésekre és panaszra vonatkozó szabályzata elérhető az alábbi linken:

Közérdekű adatigénylés,bejelentés és panasz

Elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat

Nyilvántartás az elektronikus aláírás használatára jogosult munkatársak nyilvános adatairól