BBA-7.1.1/24-2022-00001

Kedvezményezett neve: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Projekt azonosítószáma: BBA-7.1.1/24-2022-00001

Projekt címe: Technikai segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez

Szerződött támogatás összege: 41.433.178,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

  • 135/2015. (VI.2.) Korm. rendelet a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások 5. § és a 2022. évi XLIV. törvény az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról 6. § (2) b) és c) pont. Ezek alapján az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el az audit hatósági feladatokat a Belső Biztonsági Alapból származó támogatások esetében a 2014-2020 programozási periódus idején.

  • Az EUTAF az Audit stratégiája alapján elvégzi az alábbi feladatokat: – az irányítási és kontroll rendszerek működésének vizsgálatát célzó rendszerellenőrzések – a projektellenőrzések – a kontrollok felülellenőrzése – az éves elszámolás ellenőrzése – a vezetőségi nyilatkozatok és éves összefoglaló értékelése.

  • A projekt célja, hogy biztosítsa az Audit Hatóság ellenőrzési feladatainak hatékony és megbízható teljesítését a BBA által finanszírozott projektek tekintetében.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.

A Belügyi Alapok weblinkje: http://belugyialapok.hu/alapok/